Schovejte hory do mraků,
rozlijte mlhu do lesů
a já začnu malovat...

Triglav

30.9.2019